Korson Kaiku ry - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Urpo Korpi
upi@kolumbus.fi

Korson Kaiku ry:n tietosuojaseloste
Seloste käsittelytoimista (rekisteriseloste)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterin pitäjä
Korson Kaiku ry (Y-tunnus 0197087-7)
Osoite, Vantaa
puheenjohtaja(at)korsonkaiku.fi
puhelinnumero
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jaostojen puheenjohtajat/vetäjät
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi? Joudumme käsittelemään henkilötietojasi, jotta
voimme toteuttaa tehtäviämme urheiluseurana. Tarvitsemme henkilötietojasi laskutusta
sekä toiminnastamme tiedottamista varten. Voimme lisäksi käyttää tietoja tilastollisiin ja
Korson Kaiku ry:n toiminnan kehittämistarkoituksiin.

Rekisteröityä koskevia laskutukseen liittyviä tietoja luovutetaan Visma Financial Solution Oy:lle seuran maksuvalvonnan suorittamista varten. Lisätietoja Visma Groupin noudattamasta tietosuojakäytännöistä voit saada osoitteesta https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/


4. Käsittelyn oikeusperuste
Miksi me saamme käsitellä henkilötietojasi? Henkilötietojen käyttö ja käsittely perustuu
ensisijaisesti järjestöjä ja rekisteröityjä yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sekä joissain
erityistapauksissa sinun antamaasi suostumukseen.
Lahjoittajien tietoja käsittelemme lakisääteisen velvoitteen noudattamisen perusteella.
Kumppanien tietoja käsittelemme rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.
Tapahtumiin, kerhoihin ja kursseille ilmoittautuneiden henkilöiden tieoja käsittelemme
rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.
5. Tietosisältö ja tietolähteet
Minkälaisia henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?
Rekisteri sisältää seuraavia jäsenyyden kannalta tarpeellisia jäsenen tai alaikäisen
jäsenen huoltajan henkilötietoja:
• Itse antamasi tietoja ovat: Henkilö- ja yhteystiedot - nimi, syntymäaika,
laskutusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero jne.
• Sinusta keräämiämme tietoja ovat: Henkilö- ja yhteystiedot - nimi, syntymäaika,
laskutusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero jne.
Koska osa tarpeellisista henkilötiedoista on peräisin sinulta itseltäsi, vastaat itse niiden
oikeellisuudesta. Voit milloin tahansa muuttaa yhteystietojasi joko kirjautumalla
myclub-palveluun tai ottamalla meihin yhteyttä.
6. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysajat
Miten henkilötiedot suojataan ja säilytetään? Tiedot säilytetään myclub-palvelussa ja
tilitoimiston rekisterissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen
käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja
säilytetään, kunnes jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja pyytää jäsenyyden päättämistä ja
henkilötietojen poistamista. Jäsenyyden voi päättää koska tahansa ottamalla meihin
yhteyttä.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Mitä oikeuksia sinulla on? Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.
Rekisteröidyllä jäsenellä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan
kirjautumalla myclub-palveluun omille jäsensivuilleen tai ottamalla yhteyttä meihin. Rekisteröidyllä on
tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 alkaen) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen epäasiallisesta käsittelystä
tietosuojavaltuutetulle.


Päivitetty - 6.8.2023 20:24